Trang chủ HỎI - ĐÁP Liên hệ Thời khóa biểu Kế hoạch tuần
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 002121767
IP của bạn: 54.198.31.213
 Liên kết Web 
 tiện ích trên sites 
 
Truy cập mail giáo dục Sóc Trăng
 
.
 
Website Sở GD-ĐT Sóc Trăng
 
Văn bản pháp quy và thông tin điều hành
 
Website Phòng GD-ĐT Kế Sách
 

 Thư viện ảnh 
 Truyện cười 
Xem truyện cười
 
Tin tức » Tin tức 16.08.2017 18:30
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
04.01.2012 07:49

Ngày 22 tháng 12 năm 2011 Sở GD-DT Sóc Trăng ban hành Công văn số: 2545 /SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 2545 /SGDĐT-GDTrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2011

V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012

 

 

Kính gởi:

 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trực thuộc;

- Hiệu trưởng các trường THCS DTNT huyện, thị xã.

Căn cứ công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật (THCS), Thể dục (THCS và THPT) năm học 2011-2012 như sau:

1. Học kỳ I: đánh giá, xếp loại theo Thông tư 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế 40 và công văn số 1677/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2011-2012. Cụ thể là đánh giá, xếp loại bằng nhận xét (không đánh giá cho điểm) đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục theo 5 loại: giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) hoặc kém (Kém).

Việc đánh giá, xếp loại cuối học kỳ I đối với các môn học này ngoài việc dựa vào kết quả nhận xét của các bài kiểm tra trước đó, còn phải xét đến mức độ tiến bộ đạt được về kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của học sinh trong suốt học kỳ I.

2. Học kỳ II và cả năm học 2011-2012: thực hiện đánh giá, xếp loại các môn học trên theo Thông Tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT, gồm 2 loại: đạt yêu cầu (Đ) hoặc chưa đạt yêu cầu (CĐ).

3. Quy định cách quy đổi kết quả học kỳ I để tham gia đánh giá xếp loại cả năm học 2011-2012 đối với các môn học trên, như sau:

- Loại giỏi, khá hoặc trung bình tương đương với đạt yêu cầu (Đ);

- Loại yếu hoặc kém tương đương với chưa đạt yêu cầu (CĐ).

Sau khi quy đổi kết quả học kì I, việc đánh giá, xếp loại cả năm thực hiện theo quy định tại Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo dục trung học để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

-      Như kính gửi;

-      Website của Sở;

-      Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Kim Sơn

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Thời gian là vàng 

 VB ngành GD-ĐT 

- Điều lệ trường THCS-THPT
- TT 43 HD thanh tra GD
- QD 51-Sửa đổi, bổ sung ĐG-XL HS THCS
- TT 02 Sửa đổi, bổ sung Luật TĐ-KT
- Hệ thống VB KĐ CLGD của Bộ GD
- QĐ 04 Thực hiện DC trong nhà trường
- TT 21 Điều lệ thi GVG
- Chuẩn nghề nghiệp GV THCS
- QĐ 03 dạy thêm-học thêm
- QĐ 11 xet công nhận TN THCS
- Chuẩn Hiệu trưởng THCS
- QĐ 40 đánh giá xếp loại HS THCS
- HD đánh giá HT THCS theo TT 29
- TT 12/2009_ Tiêu chuẩn đánh giá CL GD THCS
- Thông tư 06- QC công nhận trường chuẩn QG
- QC tuyển sinh THCS-THPT
- Thông tư 28- chế độ làm việc của GV
- QĐ06-đánh giá xếp GV
- TT09-Công khai GD
- TT 12- HD Thi đua, khen thưởng
- HD dạy học 2 buổi/ngày
- NĐ 54 phụ cấp thâm niên nhà giáo
- NĐ49 miễn giảm học phí
- TTLT29 miễn giảm học phí
- NĐ43 –Tự chủ vè tài chính
- Thông tư 58 HD đánh giá, xếp loại HS TrH
- Công văn 660- Hướng dẫn XL GV theo TT30

 Tin mới nhất 
 Ảnh ngẫu nhiên 
 TỪ ĐIỂN ONLINE 

 Lời hay ý đẹp 

 Danh ngôn 
Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật, bất vị lợi, nguời ấy không biết được hạnh phúc mà một người có thể nhận được ở một người.
 An toàn giao thông 
 Tin giáo dục 
Trang chủ    ¤   Liên hệ

Thời gian mở trang: 0.065 giây. Số lần truy cập CSDL: 30
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THCS ĐẠI HẢI 2 ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..